Aktualno¶ci

CZYLI CO S£YCHAÆ W TÊCZOWYM

podkreslnik

INFORMUJEMY, ¯E DNIA 12.11.2018 PRZEDSZKOLE BÊDZIE NIECZYNNE

ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Karolina Ugarenko-¯urawik

Imiê i nazwisko:
Karolina Ugarenko-¯urawik

Anna Janczak

Imiê i nazwisko:
Anna Janczak

Olga B³aszczyk

Imiê i nazwisko:
Olga B³aszczyk

Sebastian Bia³ecki

Imiê i nazwisko:
Sebastian Bia³ecki

Mgr Natalia Michalak

Imiê i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imiê i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Ma³gorzata Jêcka

Imiê i nazwisko:
Mgr Ma³gorzata Jêcka

Karolina Musia³

Imiê i nazwisko:
Karolina Musia³

Ewelina Witkowska

Imiê i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imiê i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Mgr Dominika Rosiak

Imiê i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Go³embska

Imiê i nazwisko:
Mgr Magdalena Go³embska

Mgr Maria Ugarenko- Kupiñska

Imiê i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupiñska

Lidia Dynarska

Imiê i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imiê i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imiê i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imiê i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imiê i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Wo¼niak

Imiê i nazwisko:
Mgr Renata Wo¼niak

Mgr Izabela Kapral

Imiê i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imiê i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imiê i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imiê i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tu³ak

Imiê i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tu³ak

Mgr Monika Kujawska

Imiê i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Stasiakl

Imiê i nazwisko:
Mgr Edyta Stasiakl